Succesvolle implementatie begint met samenwerken

“Keuze van voedselproducenten voor een vaste groep van toeleveranciers vraagt andere benadering”

Na jaren van terughoudendheid leidt het toenemende vertrouwen in de economie ertoe dat ondernemers zich weer durven te oriënteren op investeringsprojecten. Maar met één duidelijk verschil: om de concurrentieslag te winnen worden steeds hogere eisen aan productielijnen gesteld; van food-equipmentproducenten worden turn-key oplossingen en een hoge mate van service verwacht. Om aan deze verwachtingen te voldoen is nauwe samenwerking gedurende het gehele proces de belangrijkste sleutel tot succes.
Uit onderzoek* naar trends in food equipment van de ING blijkt dat voedselproducenten en Original Equipment Manufacturers (OEM’-ers) steeds vaker de keuze maken voor een vaste groep toeleveranciers, ieder met een eigen discipline. Dat een goede samenwerking tussen de verschillende toeleveranciers hierbij noodzakelijk is spreekt voor zich. Ruim aandacht wordt besteed aan de selectie van leveranciers en aan het opstellen van contracten. Opvallend is echter dat er nagenoeg geen aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de samenwerking vorm gaat krijgen, terwijl dit een essentieel onderdeel is voor een succesvol verloop van een investeringstraject. “Het komt de procesoptimalisatie ten goede wanneer de verschillende partijen hun handen ineenslaan, beslismomenten worden afgestemd en openheid van zaken wordt gegeven. In het belang van een succesvolle implementatie dient een ieders expertise op het juiste moment te worden ingebracht” licht Marc Vulders van Marvu foodprocessing equipment in Sint-Oedenrode toe.

Het belang van inzicht in het totaalproces

Machine-investeringen staat nooit op zichzelf. Om ervoor te zorgen dat investeringen het beoogde rendement behalen, zouden ze deel uit moeten maken van een strategisch investeringsplan. Ondernemers realiseren zich vaak onvoldoende wat de effecten van het vervangen van een machine binnen het productieproces zijn. De complexiteit van het omzetten van een manueel proces naar een geautomatiseerd proces vergt een nauwkeurige en goede afstemming van machines en transport. Door onvoldoende kennis over de gehele procesoptimalisatie kan het gebeuren, dat belangrijke stappen in het ontwikkelingsplan niet of niet tijdig worden opgenomen. Een projectteam waarbinnen het management, toeleveranciers, kwaliteitsmanagement, engineering en niet te vergeten mensen van de werkvloer deel uitmaken, is dan ook een voorwaarde om het gehele proces inzichtelijk te krijgen en uiteindelijk succesvol te implementeren.

Verwachtingen op één lijn

Wanneer verwachtingen niet duidelijk worden uitgesproken en vastgelegd is de kans op teleurstelling groot. Bijstelling leidt vaak tot extra kosten en in het slechtste geval wordt duidelijk dat een totaal verkeerde investering is gedaan. In dergelijke situaties kan discussie ontstaan over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Extra complex wanneer meerdere toeleveranciers bij een project betrokken zijn. Om verwachtingspatronen helder te krijgen is het belangrijk om een “programma van eisen” (PVE) op te stellen. Hierin worden eisen en wensen ten aanzien van het te ontwerpen project vastgelegd en worden de randvoorwaarden en limieten gedefinieerd. Ook aspecten als vormgeving, kosten, betrokken partijen, milieu, veiligheid en juridische kaders worden hierin beschreven.

Het opstellen van een PVE is een onmisbare basis voor een succesvolle implementatie; het beperkt de risico’s die kunnen voortvloeien uit verkeerd geïnterpreteerde verwachtingen.

Intern transport: onmisbare schakel

Door zijn jarenlange ervaring als machinebouwer in de voedingsmiddelenindustrie constateert Marc Vulders dat het intern transport niet de aandacht krijgt dat het verdient. “In het investeringstraject realiseert men zich vaak te laat dat de interne logistiek onderbelicht is gebleven. Vaak wordt bij gebrek aan budget voor standaard transportoplossingen gekozen. In de praktijk blijken de systemen echter niet aan te sluiten. Naast extra aanpassingskosten en tijdverlies loopt de voedselproducent tevens het risico dat het gehele productieproces stilvalt. Het is een gemiste kans dat de interne logistiek een ondergeschikte rol in het totale proces heeft gespeeld. Een goede afstemming en verbinding van de verschillende processtappen leidt tot een verhoogde productiecapaciteit en daarmee tot een efficiënter productieproces”. Aldus Marc Vulders.

Kennis delen is kracht

Marvu foodprocessing equipment produceert transportsystemen en speciaalmachines voor de voedselverwerkende industrie. Als partner van toonaangevende voedselproducenten en OEM’ers staat Marvu open voor een transparante samenwerking waarin kennis en opgedane ervaring met voedselproducenten en collega systeem- en machinebouwers continue wordt gedeeld.

 • Leverancierskeuze
  Kies voor toeleveranciers die elkaar als gelijkwaardige partners beschouwen, kennis delen en elkaar aanvullen
 • Verwachtingen en eisen
  Spreek verwachtingspatronen naar elkaar uit en leg deze samen met afspraken over gestelde eisen, risico’s en verantwoordelijkheden vast in een pakket van eisen (PVE)
 • Samenwerking
  Betrek toeleveranciers en partners op tijd bij de plannen en werk o.b.v. vastgestelde overleg- en beslismomenten
 • Projectteam
  Vorm een projectteam waarbij ook (hoofd)operators worden betrokken
 • Communicatie
  Houd de communicatielijnen kort
 • Budgettering
  Inventariseer tijdig op welke manier het interne transport door de nieuwe investeringen wordt beïnvloed en houd hiermee rekening binnen het budget

Marvu “Sterk in verbinden”
Wilt u meer weten over het juiste interne transport van uw producten? Bekijk onze website of neem contact op met Marvu foodprocessing equipment voor advies op maat. Telefoonnummer:  0413-478828 of via e-mail: info@marvu.nl.

 

*Bronnen:

ING marktonderoek “Trends en ontwikkeling in de industrie”, (2016) benadrukt het belang van samenwerking.
“Samenwerking in de keten is bijzonder belangrijk. Om de eindklant te bereiken wordt steeds meer geconcurreerd door gehele ketens die vaak regionaal samenwerken in plaats van concurrentie tussen bedrijven. Om de innovatiekracht en marktpositie te versterken is samenwerking nodig. Het model van open innovatie, waarin in de keten samen wordt geïnnoveerd en innovatie wordt gedeeld, geeft hier invulling aan. De uitbestedingsgraad van eindfabrikanten wereldwijd neemt toe. Vaak wordt gekozen voor een select aantal leveranciers, die volledige hoogwaardige modules en subassemblages kunnen leveren. Bedrijven, die in clusters samenwerken, kunnen hiervan profiteren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *