Veiligheid op de werkvloer

Naast de ontwikkelingen op onze producten en diensten wordt de interne organisatie ook voortdurend onder de loep genomen. Zo onderzoekt en bewaakt medewerkster Ankie van Boxtel de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Een zeer belangrijke factor voor een “gezond” bedrijf. Samen met een verbetercoach van “5x beter” heeft zij met verbeterchecks alle knelpunten in beeld gebracht en de risico-inventarisatie en -evaluatie geoptimaliseerd. (RI&E).

Lees in onderstaande artikel hoe Marvu een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers creëert.

Metaal & Techniek: Artikel “Elkaar aanspreken op onveilig gedrag”

In een interview met het vakblad Metaal & Techniek bespreekt ze hoe de risico’s op de werkvloer zoveel te kunnen beperken.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u direct in voor onze nieuwsbrief